KAMPANIA EDUKACYJNA – JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI I OPAKOWANIAMI

UWAGA!

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA 5 % RABATU NA ZAKUPY DETALICZNE W NASZYM SKLEPIE FIRMOWYM

Zachęcamy do uważnego przeczytania poniższej treści. Dzięki temu możecie Państwo skorzystać z nagrody w postaci rabatu na zakupy detaliczne produktów marki Yulla w naszym sklepie firmowym w Centrum Handlowym Ptak w Rzgowie w Hali A-bis, sektor D, miejsce 7-9. Hasło upoważniające do skorzystania z rabatu tworzą pojedyncze wyróżnione literki w poniższym tekście. Aby uzyskać rabat wystarczy podać to hasło sprzedawcy przed zapłatą za zakupiony towar. Z rabatu można skorzystać ponownie robiąc zakupy kolejny raz w naszym sklepie. Zapraszamy!

Jak postępować z odpadami i opakowaniami

Jednym z najlepszych sposobów na to aby nasze środowisko było jak najmniej zanieczyszczone jest segregacja śmieci. Każdy z nas powinien mieć w domu kilka pojemników, do których wrzuca poszczególne odpady i opakowania. Tak więc:

1.Niebieski pojemnik / worek na MAKULATURĘ

a) Wrzucamy:

•katalogi, prospekty, foldery

•papier szklany i biurowy

•książki i zeszyty

•torebki papierowe

•opakowania z papieru lub tektury

•gazety i czasopisma

•papier pakowy

b) Nie wrzucamy:

•papieru powlekanego folią i kalką

•kartonów po mleku i po napojach ( do pojemników koloru żółtego )

•pieluch jednorazowych i podpasek

•pampersów i podkładek

•worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

•tapety

•innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych )

2.Żółty pojemnik / worek na PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA,

WIELOMATERIAŁOWE

a)Wrzucamy:

•butelki po napojach

•kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe

•opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach ( np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp. )

•plastikowe zakrętki

•plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie

•plastikowe koszyki po owocach i innych produktach

•styropian

•puszki po napojach i sokach

•puszki z blachy stalowej po żywności ( konserwy )

•złom żelazny i metale kolorowe

•metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników

•folia aluminiowa

b)Nie wrzucamy:

•strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych

•odpadów budowlanych i rozbiórkowych

•nie opróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach

•zużytych baterii i akumulatorów

•zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

•innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych )

3.Zielony pojemnik / worek na SZKŁO

a) Wrzucamy:

•butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

•butelki po napojach alkoholowych

•szklane opakowania po kosmetykach

b) Nie wrzucamy:

•szkła stołowego – żaroodpornego

•ceramiki, doniczek

•zniczy z zawartością wosku

•żarówek i świetlówek

•szkła kryształowego

•reflektorów

•nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach

•termometrów i strzykawek

•monitorów i lamp telewizyjnych

•szyb okiennych i zbrojonych

•szyb samochodowych

•luster i witraży

•fajansu i porcelany

•innych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych

Zalecane jest wrzucanie opakowań opróżnionych z produktów, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

4. Brązowy pojemnik / worek na ODPADY PODLEGAJĄCE BIODEGRADACJI

a) Wrzucamy:

•resztki żywności

•obierki z owoców, warzyw oraz ich części

•fusy po kawie i herbacie

•skorupki jaj i orzechów

•trociny

•kwiaty cięte i doniczkowe

b) Nie wrzucamy:

•kości zwierząt

•mięsa i padliny zwierząt

•oleju jadalnego

•drewna impregnowanego

•płyt wiórowych i MDF

•leków

•odchodów zwierząt

•popiołu z węgla kamiennego

•innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych )

Natomiast pozostałe odpady wrzucamy do pojemnika na ODPADY ZMIESZANE. Składując mniejszą ilość takich odpadów przyczyniamy się do poprawy naszego środowiska. Uwaga: poszczególne pojemniki mogą być oznakowane innym kolorami niż podanymi powyżej.

Wpływ odpadów i opakowań na środowisko i zdrowie ludzi

Dla zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia czynnikiem koniecznym jest czyste środowisko. To wzajemne oddziaływanie między środowiskiem, a życiem człowieka jest złożone i trudne do oceny. Największy wpływ na nasze zdrowie ma zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jak również niska jakość wody i niedostateczne warunki sanitarne oraz niebezpieczne substancje chemiczne. Zanieczyszczone środowisko może powodować problemy zdrowotne tj.: choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, astmę i alergie, nowotwory, a także problemy z rozrodczością i zaburzeniami neurorozwojowymi.

Wyrzucane opakowania i odpady mają duży wpływ na nasze środowisko naturalne. Po pierwsze – aby je wyprodukować potrzebujemy różnorodnych surowców naturalnych, po drugie – do ich produkcji i transportu wykorzystywana jest woda i energia, a po trzecie – po skonsumowaniu produktu mogą być odpadem uciążliwym dla środowiska.

Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku odpadów i opakowań

Nasze codzienne życie powinno sprowadzić się do dbania o nasze środowisko. Przejawami tej dbałości będą nasze codzienne decyzje i świadome wybory dotyczące np. kupowania produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, które nadają się do recyklingu lub odzysku.

Recykling polega na odzyskaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Odpady komunalne nadające się do recyklingu i przetworzenia można podzielić na takie cztery podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale.

Drugą metodą jest odzysk, który oznacza wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich ponownego wykorzystaniu. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np: także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.

Dbajmy o nasze środowisko, a wtedy będzie się nam przyjemniej i zdrowiej żyło a przyszłe pokolenia będą mogły również ciszyć się nim.